Laura De Grève werkt als experte internationaal humanitair recht voor het Rode Kruis Vlaanderen. Laura vertelt ons over de implicaties van het inzetten van killer robots voor het internationaal humanitair recht.
Drones worden sinds de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor oorlogsvoering op afstand. Helaas ontbreken nog steeds internationale normen en standaarden voor het gebruik van drones. Naar aanleiding van de aankoop van 4 SkyGuardian-drones door België en de mogelijkheid om deze te bewapenen een panelgesprek. Wat zijn de gevaren? Waar moeten we rekening mee houden?
Wat als autonome wapensystemen met artificiële intelligentie weldra zelf beslissen over leven en dood? Is er niet dringend nood aan een internationaal verbod, nu het nog kan. Een gesprek over robotica, ethiek en internationale recht.