Olivier Forges (Pax Christi) en Geertrui Verdonck vertellen over hun ervaringen met werken met mensen in detentie. De één als projectwerker met participatief dramatechnieken, de ander vanuit de positie van aalmoezenier.
Jan De Cock ontmoette gevangenen over heel de wereld, steeds weer stootte hij op verhalen van vergeving en verzoening. Hij getuigt over deze bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. In België is hij de bezieler van Without Walls, een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.
Hoe is het huidig strafsysteem met gevangenisopsluiting ontstaan? Werkt het huidig systeem van detentie of schiet het haar doel voorbij? Slagen we erin mensen na hun straf een nieuwe kans te geven? Webinar met onder meer getuigenis van dader en slachtoffer en interventies van een procereur des konings, penitentiair beambten en een bemiddelaar.
De gevangenis wordt vandaag radicaal in vraag gesteld. Niet alleen in de Europese instellingen, maar ook binnen organisaties op het terrein én op academische, gerechtelijk en economisch vlak. Een gesprek met een academici, aalmoezenier en gevangenisdirecteur.