Image
vrouw met drie kinderen in tranen en in puin

De oorlog in Oekraïne raakt ons hard. De agressieve invasie door het Russisch leger kwam voor de meesten als een donderslag bij heldere hemel. Het Russisch leger gebruikt extreem geweld, Oekraïne weert zich. 

Na 2 jaar oorlog ligt een groot stuk van het land in puin. Aan beide kanten vielen vele tienduizenden militaire doden op te tekenen en nog eens zoveel gewonden. Ook het aantal burgerslachtoffers overschrijdt waarschijnlijk de 10.000 doden logischerwijs bijna allemaal aan Oekraïense kant.

Waar liggen de wortels van deze oorlog? Hoe is het zover kunnen komen? En hoe komen we hieruit?

Pax Christi pleit voor ...

De oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk helpen beëindigen

Image
oekrainse soldate met de rug naar de camera kijkend naar een ingestort gebouw met vlag in de hand
Waarom ? 

Omdat er al meer dan 500.000 militairen gedood of gewond geraakt zijn, en daarnaast meer dan 10.000 burgers. Hoe langer dat de oorlog duurt, hoe meer slachtoffers vallen. Ook de rest van de wereld voelt de negatieve gevolgen (inflatie, minder groei, minder handel, voedseltekorten, minder aandacht voor andere kwesties zoals de opwarming van de aarde,…). Een perspectief op duurzame vrede ontbreekt. Zo lang de oorlog verder duurt, moeten vluchtelingen, gewetensbezwaarden en oorlogsweigeraars die de landsgrenzen ontvluchten bescherming krijgen, ook in ons land.

Hoe ?
  • Door via diplomatieke en andere kanalen te detecteren waar de kansen liggen op de beëindiging van de oorlog met behulp van een bemiddelaar;
  • Door te pleiten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en de opstart van waarachtige vredesonderhandelingen;
  • Door te helpen om het vredesakkoord tot stand te brengen en uit te voeren.

Na de oorlog in Oekraïne werk maken van een collectief en globaal veiligheidsbeleid in plaats van een louter collectief defensiebeleid

Waarom ?

Omdat collectieve veiligheid meer kansen schept op duurzame vrede dan collectieve defensie omdat 

  1. een collectieve veiligheidsorganisatie niet gericht is tegen een externe vijand maar voor de opbouw van duurzame veiligheid en samenwerking, en
  2. vroegere vijanden (vb Rusland) makkelijker kunnen of moeten opgenomen worden in zo’n structuur dan in een defensieorganisatie.
Hoe ?
Image
glinsterende geconnecteerde wereldbol op de voorgrond, militairen op de achtergrond in de schaduw
  • Door na de oorlog in Oekraïne de NAVO-structuur aan te passen van een collectieve defensieorganisatie naar een collectieve veiligheidsorganisatie, of door de NAVO te vervangen door een krachtdadigere versie van de OVSE;
  • Door zowel Rusland als Oekraïne in deze collectieve veiligheidsorganisatie op te nemen, wat niet mogelijk is binnen de NAVO;
  • Door Oekraïne te helpen met wederopbouw en verdere transitie naar een democratie en rechtsstaat;
  • Door Rusland te helpen met een start te maken van een transitie naar een democratie en rechtsstaat, maar niet (louter) via de Westerse publieke sector, wel via internationale NGO’s, dus van onderuit.

De rol van Pax Christi

Pax Christi Vlaanderen werkt al dertig jaar aan meer vrede, veiligheid en democratie in Oost-Europa. Internationaal recht, duurzame vredesopbouw, verzoening en actieve geweldloosheid vormen de fundamenten voor ons werk. Samen met partners ter plaatse.

De oorlog in Oekraïne raakt ons hard. Pax Christi wil een platform geven aan die stemmen die bij deze Russische agressie zoeken naar andere wegen dan wapens en dodelijke geweld om te komen tot duurzame vrede. Een weg die zoekt naar de-escalatie en een diplomatiek onderhandelde vrede. 

Pax Christi doet dit door analyses te schrijven en opinies in de pers te brengen. We organiseren acties en campagnes (zoals betogingen, vredeswakes en stiltecirkels). We richten ons tot onze beleidsmakers om werk te maken van een echte vredespolitiek en internationaal te ijveren voor vredesdiplomatie en onderhandelingen. 

 

Image
stiltecirkel voor vrede in Oekraïne in Gent
Word vrijwilliger

De oorlog in Oekraïne bracht een golf van verontwaardiging op gang, maar ook veel vragen.  Zit jij ook met vragen? En wil je hierover van gedachten wisselen met anderen? Wil je je verontwaardiging omzetten in actie?

Image

Annemarie Gielen

Agenda

02/03/2024
Brussel
In Rusland worden mensen die zich op 1 of andere manier kritisch uitdrukken over de oorlog in Oekraïne gearresteerd, vaak met zware gevangenisstraffen tot gevolg. Samen met De Zachte Kracht laten we je kennismaken met enkele geëngageerde vrouwen in Russische gevangenissen.
29/05/2024
Leuven
Aanbevelingen voor een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne. Hoe uit de impasse geraken? Leuvense politici beantwoorden onze vragen. Reflecties en duiding, V&A locatie wordt zsm bepaald

Nieuws

Aankondiging
Verslag
Onze bewegingsmedewerker Conflictregio's, Annemarie Gielen, is van maandag 29 april tot 6 mei 2024 op missie in Oekraïne. Wat is de impact van de oorlog op de Oekraïense samenleving? Volg haar reis!
Standpunt
In aanloop naar de federale en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 stelde Pax Christi een memorandum op voor de thema's Veiligheid & Ontwapening, Oekraïne Rusland en Israël Palestina.
Actie
Op Internationale Vrouwendag zetten we de kracht van vrouwen in de kijker. Zij staan vaak aan de basis van rechtvaardige verandering en komen op voor de rechten van verdrukten. Vandaag richten we onze blik op de vrouwen in Rusland die zich verzetten ...

Webinars

Op 24 februari 2023 ging de oorlog in Oekraïne zijn tweede jaar in. Hoe kon dit gebeuren? Had dit vermeden kunnen worden? Hoe geraken we hier uit? DeWereldMorgen ging er over in gesprek met Annemarie Gielen van Pax Christi, Ludo De Brabander van Vrede vzw en Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen en bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen.
Enkele weken na de start van de oorlog drong zich een analyse op. Hoe is het zover kunnen komen? En welke stappen kunnen we nemen? Met getuigenis uit Oekraïne en Rusland.