Conversation on Killer Robots: Autonomy vs Humanity

Nieuwe technologieën kunnen veel positief te weeg brengen. Maar er schuilen ook soms gevaren.

De investeringen en het onderzoek van militaire grootmachten naar autonome wapensystemen is zo één van die gevaren. Het zou ertoe kunnen leiden dat de beslissing over leven of dood niet langer door een mens genomen wordt, maar in de handen van machines valt. Wat als het fout loopt? Wie is er verantwoordelijk? En zijn machines in staat ethische en morele beslissingen te maken over leven en dood?

De voorbije jaren vonden binnen de VN gesprekken plaats over een verbod op autonome wapensystemen. Ook België nam actief deel aan deze gesprekken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, de tijd voor een verbod dringt!

Een gesprek over robotica, ethiek en internationale recht.

Met:

  • Ousman Noor - Government Relation Office of the International Campaign to Stop Killer Robots - 
  • Tony Belpaeme - Prof. Dr. Robotica of the UGent & University of Plymouth 
  • Laura De Grève - Head of International Humanitarian Law of the Belgian Red Cross