De veranderende internationale context, de toenemende spanningen tussen landen, de ontwikkeling van nieuwe wapens, een trend naar intrastatelijke conflicten, de globalisering, … Het zijn allemaal trends die leiden tot onzekerheid. Om hierop een antwoord te bieden, hebben we jouw hulp nodig. In de werkgroep gaan we samen aan de slag, leren we bij, en denken na over de juiste aanpak en actie voeren.

De werkgroep komt 4 tot 6 keer per jaar samen om standpunten te bepalen, acties voor te bereiden, en een aanzet te geven tot eventuele nota’s of publicaties en ondersteunt op die manier het werk van Pax Christi in het aansturen van maatschappelijke en politieke verandering. We verwachten van vrijwilligers dat ze zo veel mogelijk deelnemen aan de vergaderingen en actief participeren.

Wil je graag bijdragen aan een veiligere wereld? Heb je er ook genoeg van dat investeren in dure wapensystemen de normaalste zaak van de wereld is? Vind jij het abnormaal dat wapens die met één druk op een knop voor honderdduizenden doden kunnen zorgen, wapens die bovendien ook nog eens in België aanwezig zijn? Vind je het ook zorgwekkend dat artificiële intelligentie er in de nabije toekomst voor kan zorgen dat robots autonoom beslissen over leven en dood?

Interesse of vragen?

Wil je graag eens kennismaken en horen wat er momenteel gebeurt? Ben je geïnteresseerd maar weet je niet hoeveel er van je verwacht wordt? Wil je wel meehelpen, maar enkel voor een afgebakend engagement?  Stuur vrijblijvend een mail naar Naomi en bekijk samen hoe je als vrijwilliger de werking kan versterken. 

Image

Naomi Zoka

Werken aan vrede is een continue investering. Toen Pax Christi in 2020 een nieuwe werkgroep rond vrede en veiligheid opstartte, sloot ik me aan. Ik hou van actie voeren, de werkgroep helpt me daarbij.
Patric Gorrebeeck