In deze uiteenzetting nemen we je mee in de geschiedenis, de huidige situatie en de toekomst – de bedreigingen maar ook de tekenen van hoop - van kernwapens. Er wordt ook ingegaan op de link met België en haar betrokkenheid in de kernwapenproblematiek.

Context

Atoomwapens zijn reeds meer 70 jaar de meest dodelijke wapensystemen ter wereld. Op 6 en 9 augustus 1945 werden respectievelijk op Hiroshima en Nagasaki twee atoombommen geworpen die volgens schattingen tot de dood leidden van 250000 mensen. Nog eens honderdduizenden zijn gestorven door de gevolgen van kanker en stralingen.

De wapens maken logischerwijs geen onderscheid tussen burgers en strijdende eenheden. In 1968 wordt het non-proliferatieverdrag (NPT) ondertekend. Dit verdrag had tot voornaamste doel het verspreiden van de kernwapens tegen te gaan en te beperken tot de 5 landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Rusland [Sovjet-Unie] en de Verenigde Staten) die ze toen bezaten. Tweede doelstelling was om het kernwapenarsenaal van deze landen ook te verminderen. De vreedzame toepassingen van kernenergie werd er wel in toegestaan. Dit zorgt er echter voor dat de stap naar kernwapens voor sommige landen wel heel klein is.

Intussen bezitten – al dan niet officieel – ook Israël, Pakistan en Indië kernwapens. Ook Iran en Noord-Korea probeerden hen te ontwikkelen. Deze laatste zou volgens sommige bronnen sinds 2017 beschikken over voldoende kernwapentechnologie om een kernwapen te produceren. Het NPT lijkt geen succes. Hoe groot is het risico dat kernwapentechnologie nog in de handen van meer landen en groeperingen valt?

Is er een alternatief? Ja, op 7 juli 2017 keurden 122 landen een verdrag op het verbod van kernwapens goed. Kan dit op termijn leiden tot het verdwijnen van kernwapens? Waarom was België afwezig en waarom moet ons land dit verdrag steunen?

Ook in België zijn er kernwapens aanwezig. In Kleine Brogel liggen al meer dan 50 jaar Amerikaanse kernbommen. Hebben ze een nut? Waarom moeten ze weg? 

Info & boekingen

  • De vormingen zijn geschikt voor iedereen. Voorkennis niet vereist.
  • Bij elke lezing is er ruimte voor vraag en antwoord.
  • Lezingen kunnen ook aangepast worden aan de vraag en het publiek.
  • Duur: 90 minuten inclusief vraag en antwoord.