Image

Pax Christi in New York

Kernwapens
Aankondiging

De 97 landen die het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens ondertekenden komen van 27 november tot 1 december samen in New York om de werking van het verdrag op te volgen. Naomi Zoka, bewegingswerker Veiligheid & Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, reist af naar New York om de werkzaamheden op de voet te volgen en samen met andere civiele actoren om onze stem voor kernontwapening te laten horen. Volg haar web-blog om een achter de schermen te krijgen van de bijeenkomst: Naomi gaat naar New York | Pax Christi

Naomi: ‘Het Verbodsverdrag op Kernwapens biedt een concrete piste op kernontwapening. Het laatste jaar is de reële dreiging van de inzet van kernwapens weer dichterbij gekomen. We vragen dat België het Verbodsverdrag ondertekent. Het NAVO-lidmaatschap én het feit dat er kernwapens op Belgisch grondgebied staan, maakt dat ons land moeilijk kan toetreden. Toch is dit een concrete stap die een reële dreiging wegneemt, en een duurzame veiligheid mogelijk maakt. Voor Pax Christi Vlaanderen blijft het een concrete eis.’ 

We hebben hoge verwachtingen van deze conferentie van de landen die het verdrag reeds onderschreven hebben. De conferentie kan verdere betekenisvolle stappen zetten door: 

  • Concrete vorderingen kunnen nieuwe landen worden aangemoedigd het verdrag te ondertekenen. 
  • De aanwezige landen kunnen de 9 landen die het Alomvattend Kernstopverdrag nog niet ondertekenden, oproepen dit wel te doen. Het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) verbiedt alle kernexplosies, ook voor testen, en dit zowel voor militaire als civiele toepassingen. De negen landen die het verdrag nog niet ondertekenden zijn China, de Democratische Volksrepubliek Korea, Egypte, India, Iran, Israël, Pakistan en de Verenigde Staten. 
  • Juist nu de dreiging van kernwapens toeneemt, en landen zoals Rusland uit kernwapenverdragen stappen, kunnen de 97 landen het TPNW wel onderschreven een sterk signaal voor nucleaire ontwapening uitzenden. 

In samenwerking met honderden andere organisaties over hele de wereld, waaronder het de International Campaign for the Against of Nuclear Weapons (ICAN) trekt Pax Christi ten strijden tegen nucleaire wapens.  

Image

Naomi Zoka