Image
reboot for peace

Wij willen een klimaat van vrede!

Migratie
Internationale veiligheid
Palestina - Israël
Rusland - Oekraïne
Kernwapens
Actie

Het is niet toevallig dat Youth for Climate onze jongerenambassadeur voor de Vrede werd in 2022. Klimaat en vrede zijn dicht met elkaar verweven. Het systeem moet veranderen. Laten we het herstarten voor een gezondere lucht, meer gelijkheid, betere jobs, meer biodiversiteit, waterreserves en een veilige plek voor mensen om te wonen. 

Elke tiende van een graad minder betekent een beter leven: voor ons, voor onze kinderen en alle volgende generaties. Oorlogen zijn altijd ontstaan om grondstoffen. Of dat nu olie of water is, de graanschuur van Europa of mijnen vol lithium. Met geweld wordt de macht gegrepen om rijker te worden. Daar lijden gewone mensen onder en ze moeten op de vlucht slaan waardoor migratie andere delen van de wereld voor grote uitdagingen stelt.

We doen allemaal inspanningen. Maar we hebben meer dan ooit nood aan ambitieuze politieke visie en daadkracht. We hebben ook nood aan een sociaal én rechtvaardig beleid dat ons en onze leefwereld beschermt. Ontwapening is een duidelijk instrument dat effect heeft. We kunnen dit niet alleen oplossen. Onderhandelingen zullen nooit zo ver geraken als er wantrouwen en geweld heerst in delen van de wereld. Dus dat moet niet straks, maar nu!

Daarom stappen we uit klimaatbezorgdheid maar ook vanuit het vredesideaal mee in de Klimaatmars op 3 december 2023 in Brussel.

Wat ben je met welvarende en veilige staten als burgers angstig en ontevreden zijn en als door de opwarming van de aarde en een nucleaire wapenwedloop de toekomst van onze planeet op het spel staat? Daarom pleit Pax Christi Vlaanderen voor een allesomvattende, globale en coöperatieve veiligheid. 

Hier kan je meer lezen over internationale veiligheid