Image
manifestatie Gaza 21 januari 2024

Nieuwe betoging voor staakt-het-vuren in Gaza

Het leed dat we in Gaza zien, is bijna onbeschrijfbaar. Dagelijks sterven er burgers door bombardementen en blokkades. Daarom pleiten wij voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en een veilige en vlotte doorgang voor humanitaire hulp. 

Blijf niet onverschillig en kom zondag 21 januari naar Brussel om een staakt-het-vuren te eisen. 

Blijf niet met je gevoel van onmacht zitten en stap mee op. Toon je engagement, kom op voor je mening. Jouw aanwezigheid is belangrijk!

We verzamelen met de Pax Christi-groep tussen 13u30 en 14u00 op de hoek van de Bolivarlaan en de Albert-II laan. Breng je vredesvlag mee. De manifestatie zelf start om 14u30.

De oproeptekst van de coalitie, waar Pax Christi Vlaanderen deel vanuit maakt:

Wat er vandaag gebeurt in Gaza is een voortzetting van de Nakba, toen in 1948 honderdduizenden Palestijnen met geweld uit hun huizen en dorpen werden verdreven. Wat er vandaag gebeurt in Gaza is de voortzetting van 75 jaar schendingen van het internationaal recht, van kolonialisme en apartheid tegen het hele Palestijnse volk, van de bezetting van hun land en van een al 16 jaar durende blokkade van de Palestijnen in de Gazastrook.

In iets meer dan 100 dagen werden al meer dan 24.000 Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, gedood. Meer dan 60.000 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 7.000 mensen worden vermist. Ongeveer 1,9 miljoen mensen moesten op de vlucht slaan en een groot deel van de civiele infrastructuur is volledig verwoest.

De internationale gemeenschap moet ingrijpen om een einde te maken aan het voortdurende onrecht. Ze moet dringend een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren bekomen en zorgen voor de bescherming van alle burgers, de vrijlating van alle gevangenen, het einde van de belegering en de toegang tot internationale hulp voor de Palestijnen in Gaza, die zich momenteel in een absolute humanitaire noodsituatie bevinden.

Laten we samen de straat optrekken tijdens de nationale mars voor Palestina op 21 januari 2024 (14u aan Noordstation in Brussel) om te eisen dat België :

- het initiatief neemt om een volledig internationaal militair embargo in te stellen, en in Europees verband artikel 2 inzake de eerbiediging van de mensenrechten in het Associatieverdrag tussen de EU en Israël in werking stelt zodat er economische en diplomatieke gevolgen komen voor de staat Israël. 

- zijn volledige steun verleent aan de lopende onderzoeken van het Internationaal Strafhof (ICC) en de openbare aanklager aanmoedigt om van de vervolging van daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en de misdaad van apartheid een absolute prioriteit te maken.

- zijn volledige steun verleent aan de procedure die Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen Israël heeft aangespannen om een einde te maken aan de genocide en etnische zuivering van het Palestijnse volk door Israël, en alle voorlopige maatregelen waartoe het Hof heeft besloten volledig naleeft.

- in overeenstemming met het internationaal recht een einde maakt aan alle medeplichtigheid aan de apartheid tegen het Palestijnse volk, te beginnen met het versterken van de politieke en budgettaire steun aan de werking en het bijwerken van de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij kolonisatie, en door alle handel met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te verbieden.

De organisatoren roepen de deelnemers op om deze slogans te respecteren en vreedzaam te demonstreren.

Elke vergoelijking van oorlogsmisdaden en aanvallen tegen burgers, of elke uiting van antisemitisme of enige andere vorm van racisme, zal leiden tot uitsluiting van het evenement.

I.s.m. onder andere 11.11.11, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, Een Andere Joodse Stem, FGTB, intal, Unie van Progressieve Joden in België, Viva Salud en Vrede vzw. 

Startdatum
Einddatum
Adres

Bolivarlaan (Brussel-Noord)
1030 Brussel
België